نمایش 1-10 از 142 نتیجه
بخشش و گذشت تا کجا؟

بخشش و گذشت تا کجا؟ آیا باید در یک رابطه خودمان را زیر پا بگذاریم؟

۱۳۹۸/۰۴/۱۵

از نظر شما مفهوم رابطه عاطفی و زندگی مشترک چیست؟ آیا به نظر شما زندگی مشترک تنها محدود به زندگی زیر یک سقف است؟ و یا اینکه رابطه عاطفی برقرار کردن با زوج خود نیز یک نوع زندگی مشترک به …