نمایش 1-10 از 142 نتیجه
3

توقعات و انتظارات فرزندان از والدین

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نقش پدر و مادر و بنیان خانواده در داشتن فرزندانی سالم و شاداب غیر قابل کتمان است. خانواده بستر رشد جسمی و روانی فرزندان را فراهم می‌کند. آن‌ها از همان ابتدای تولد و کودکی تا ‌نوجوانی، جوانی و حتی میانسالی …