نمایش 1-10 از 142 نتیجه
main

آشنایی با مرزهای حریم خصوصی در خانواده | حریم خصوصی فرزندان در خانواده

۱۳۹۷/۱۱/۲۳

یک خانواده از یک پدر،‌ یک مادر، تعدادی فرزند و یک خانه تشکیل می‌شود. همانطور که برای حفاظت و صیانت از خانه دیوارهایی دور تا دور آن کشیده می‌شود، بهتر است برای حفاظت از بنیان خانواده نیز مرزهایی برای حفاظت …