نمایش 1-10 از 142 نتیجه
معذرت خواهی از همسر

معذرت خواهی از همسر را چه زمانی باید انجام داد و چه تاثیراتی در زندگی دارد؟

۱۳۹۸/۰۴/۱۹

برای همه ما پیش آمده… زمان‌هایی که بی دلیل از کوره درمی‌رویم و یا به هر دلیلی، خواسته و ناخواسته، دوست و یا همسرمان را از خود می‌رنجانیم، شاید هم قولی به فرزندمان داده‌ایم و حالا به خاطر خستگی یا …