نمایش 1-10 از 142 نتیجه
عاشق واقعی چه چیزهایی را نمی‌بیند؟

عاشق واقعی چه چیزهایی را نمی بیند؟ | تاثیرات عشق بر عاشق واقعی

۱۳۹۸/۰۲/۱۲

عشق، واژه‌ای که دنیا را به آتش کشیده است. حسی که نمی‌توان پنهان کرد، حتی اگر پنهان کنید، چشمان شما، گویای همه چیز خواهند بود. چشمان هیچ انسانی دروغ نمی‌گوید. چه عاشق باشی چه معشوق، حال خراب شما همه چیز …